Gimy電視劇動漫綜藝電影排行


浴血擒魔

 • 西爾維斯特·史泰龍,佈裡吉特·尼爾森,雷尼·桑托尼,安德魯·羅賓遜,佈萊恩·湯普森,約翰·赫玆菲爾德,李·加林頓,阿特·拉夫勒,馬爾科·羅德裡格斯,Ross,St.,Phillip,瓦爾·埃弗裡,大衛·拉斯徹,John,Hauk,Nick,Angotti,Nina,Axelrod,Roger,Aaron,Brown,Louise,Caire,Clark,Ken,Hill,Karen,Kondazian,Fred,Lucky,Dorothy,Meyer,Paul,Dion,Monte,Jim,Wilkey,
 • 狀態:HD


浴血擒魔線上看:动作片,綽號眼鏡蛇的乾探哥比提經常獨行獨斷,一手持輕機槍,一手持點45,以自己的戒律對付無法無天的賊匪。這次哥比提正在追捕一個兇殘的連環殺手,又要保証一個被下令滅口的女証人,令他疲於奔命。

熱播动作片

 • TC
 • 更新HD
 • 更新HD
 • HD
 • 更新HD
 • 更新HD
 • 正片
 • 正片
 • 正片
 • HD高清
 • TC抢先版
 • HD
 • 更新中字
 • 更新HD
 • HD

熱門推薦

 • 40集全
 • 完结
 • 更新第19集
 • 40集全
 • 更新至17集
 • 更新至10集
 • 更新第19集
 • 38集全
 • HD
 • 40集全
 • 更新至49集
 • 更新至10集
 • 更新39
 • 全37集
 • 21集全